พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
1,825 views

ราคา 199 บาท

152_20180504163937_0.jpg

พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

ปล่อยเช่า

รายละเอียด


พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 

โครงการวัตถุมงคล พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง... 

- สมทบทุนสร้างเมรุ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร 

ดำเนินการจัดสร้าง โดย... 

- วัดพระบรมธาตุ นครชุม จ.กำพงเพชร 

พระพุทธมหาธรรมราชา 

พระพุทธรูป พระพุทธมหาธรรมราชา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ เคียงคู่กับหลวงพ่อเพชรมีชัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ สนใจเช่าบูชา พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง คลิกที่นี่ http://bit.ly/2jv5kvj หรือโทรฯเช่าบูชาได้ที่ 02 780 7600 ดูพระเครื่องอื่นๆ คลิกที่นี่ http://www.amulet24.com/ ไม่พลาดการเคลื่อนไหว ติดตามได้ทาง 

Facebook : https://www.facebook.com/amulet24 

Twitter : https://twitter.com/amulet24 

E-Mail: [email protected]


พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 
โครงการวัตถุมงคล พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง... 
- สมทบทุนสร้างเมรุ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร 
ดำเนินการจัดสร้าง โดย... 
- วัดพระบรมธาตุ นครชุม จ.กำพงเพชร 
พระพุทธมหาธรรมราชา 
พระพุทธรูป พระพุทธมหาธรรมราชา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ เคียงคู่กับหลวงพ่อเพชรมีชัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ 

สนใจเช่าบูชา พระมหาธรรมราชา วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง คลิกที่นี่ http://bit.ly/2jv5kvj 

หรือโทรฯเช่าบูชาได้ที่ 02 780 7600 

ดูพระเครื่องอื่นๆ คลิกที่นี่ http://www.amulet24.com/ 

ไม่พลาดการเคลื่อนไหว ติดตามได้ทาง 
Facebook : https://www.facebook.com/amulet24 
Twitter : https://twitter.com/amulet24 
E-Mail: [email protected]