สารเคมีกำจัดหนู เหยื่อหนู
1,809 views

ราคา 0 บาท

82_20160611115306_0.jpg

สารเคมีกำจัดหนู เหยื่อหนู

สอบถามราคา

รายละเอียด


เหยื่อกำจัดหนู“โบรมาดิโอการ์ด (Bromadiogard)”ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกำจัดหนู“โบรมาดิโอการ์ด”ชื่อและอัตราส่วนสำคัญ: bromadiolone 0.005% W/W  (อย/วอส.595/2553)วิธีใช้: เท โบรมาดิโอการ์ด20 กรัม (ประมาณ 3-4 ก้อน) ลงบนภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางห่างกัน จุดละ 1-2 เมตร เติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูแทะไว้แล้ว และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอยว่ามีหนูอยู่วิธีเก็บรักษา: ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บให้มิดชิดห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่มและสัตว์เลี้ยง  (ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เลขที่ 680/2553)-----------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทเกอร์ เซอร์วิสยินดีรับใช้ท่าน    สายด่วนโทร. 081-4921202   ID Line: 111tiger111E-mail:  [email protected]   


เหยื่อกำจัดหนู

“โบรมาดิโอการ์ด (Bromadiogard)”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกำจัดหนู“โบรมาดิโอการ์ด”

ชื่อและอัตราส่วนสำคัญ: bromadiolone 0.005% W/W  (อย/วอส.595/2553)

วิธีใช้: เท โบรมาดิโอการ์ด20 กรัม (ประมาณ 3-4 ก้อน) ลงบนภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางห่างกัน จุดละ 1-2 เมตร เติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูแทะไว้แล้ว และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอยว่ามีหนูอยู่

วิธีเก็บรักษา: ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บให้มิดชิดห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่มและสัตว์เลี้ยง

 

 

(ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เลขที่ 680/2553)

-----------------------------------------------------

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทเกอร์ เซอร์วิส

ยินดีรับใช้ท่าน    สายด่วนโทร. 081-4921202   ID Line: 111tiger111

E-mail:  [email protected]